Experiment

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
กราฟฟิครูปทรง

บริษัท แอบโซเทค จำกัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายใต้การดำเนินงานของโครงการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในงานอนุรักษ์ศิลปกรรม ได้รับการสนับสนุนจากธัชชา (TASSHA)

สัมนาเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน MicroXRF ในการวิจัยทางด้านการอนุรักษ์งานศิลปะและโบราณคดี รวมถึงด้านวัสดุศาสตร์ ในหัวข้อสัมนา "Future developments for the Art conservation and Archaeology"

MicroXRF เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบรวมถึงทำ Mapping การกระจายของธาตุบนพื้นผิวตัวอย่างโดยไม่ทำลายตัวอย่าง

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ต.ค.65 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ณ.อาคารธรรมชาติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่ https://forms.gle/zeHyGBLdXAorb4E9A

Capture.PNG
มหาสมุทรไล่โทนสี

โครงการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากนักเรียนในค่ายมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

 วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

                       

      ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือฯ ให้แก่นักเรียนในค่ายสอวน. (ค่าย 2) โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 150 คน

 

      นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานและการประยุกต์ใช้งานของเครื่องมือ ดังนี้ เครื่อง FE-SEM-EDS, ICP-MS

HPLC, GC-MS, CHNS และ Microwave digestion

ดอกไม้ลอยน้ำ

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกจากมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ทางศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลกจากมุมมองของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชันซูม (ZOOM) โดยนายวิฑูรย์ วรระนะนิตย์ นักวิทยาศาสตร์ผู้เชื่ยวชาญเครื่อง SEM ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  ในการอบรมครั้งที่ได้แสดงรูปภาพจากตัวอย่าง เช่น เปลือกไข่ เส้นผม เพลี้ยไฟ ลูกน้ำ และเกสรดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ดังแสดงด้านล่าง

Square Stage

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

วันที่ 21 มกราคม 2565

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
Stationary photo
272389015_1558143161233354_2963755688645333028_n.jpg

21 มกราคม 2565

    ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องแกรนฮอลล์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)

%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20XRD_edited.jpg

 24 พฤศจิกายน 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่อง XRD

            ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับ บริษัท DKSH ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่อง XRD" ในวันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/bjewhadPhv5rhYk28 รับจำนวนจำกัด งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ