ปุ๋ย

ปุ๋ย

 

CHNS analyzer

ทดสอบเชิงปริมาณ %C, %H, %N, %S ในตัวอย่างปุ๋ย

ICP-MS

ทดสอบเชิงปริมาณของโลหะในตัวอย่างปุ๋ย

HPLC

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยูเรียในตัวอย่างปุ๋ย