ปุ๋ย
 

CHNS analyzer

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ %CHNS ในตัวอย่างปุ๋ย

ICP-MS

ทดสอบเชิงปริมาณของโลหะในตัวอย่างปุ๋ย

HPLC

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยูเรียในตัวอย่างปุ๋ย