ปุ๋ย

ปุ๋ย

 

CHNS analyzer

ทดสอบเชิงปริมาณ %C, %H, %N, %S ในตัวอย่างปุ๋ย

ICP-MS

ทดสอบเชิงปริมาณของโลหะในตัวอย่างปุ๋ย

HPLC

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของยูเรียในตัวอย่างปุ๋ย

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com