ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
 

ผลิตภัณฑ์เคมี

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์ประกอบของสารในตัวอย่างน้ำหอม

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์ประกอบของสารในตัวอย่างน้ำมันหอมระเหย

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณองค์ประกอบของสารในตัวอย่างสารแต่งกลิ่น

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ MeOH EtOH และ IPA ในตัวอย่างแอลกอฮอร์ล้างมือ

GC-FID/MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ MeOH EtOH และ IPA ในตัวอย่างเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ

ICP-MS

ทดสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของโลหะในตัวอย่างยาสระผมสมุนไพร

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com