ตู้แช่แข็งให้เช่า

CPD

Critical Point Dryer

 
IMG_20190527_093151.jpg

ยี่ห้อ : Quarum Technologies

รุ่น : K850

ใช้ปรับสภาพตัวอย่างให้แห้ง ณ อุณหภูมิวิกฤตของ Liquid Carbondioxide หลังจากผ่านขั้นตอนการ Dehydration มาแล้ว

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com