ตู้แช่แข็งให้เช่า

CPD

Critical Point Dryer

 
IMG_20190527_093151.jpg

ยี่ห้อ : Quarum Technologies

รุ่น : K850

ใช้ปรับสภาพตัวอย่างให้แห้ง ณ อุณหภูมิวิกฤตของ Liquid Carbondioxide หลังจากผ่านขั้นตอนการ Dehydration มาแล้ว