top of page
ตู้แช่แข็งให้เช่า

CPD

Critical Point Dryer

เครื่อง CPD

ยี่ห้อ : Quarum Technologies

รุ่น : K850

เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต (CPD) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับเตรียมตัวอย่างเพื่อศึกษาด้วยกล้อง SEM เหมาะกับตัวอย่างทางชีววิทยา ซึ่งเป็นการทำตัวอย่างให้แห้งโดยไม่ทำให้เสียรูปร่าง โดยอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวในการแลกเปลี่ยนกับแอลกอฮอล์ ณ จุดที่มีอุณหภูมิและความดันเหมาะสม

IMG_20190527_093151.jpg
bottom of page