Test Tubes

ICP-MS

Inductivly couple plasma mass spectrometer

IMG_20201022_112921.jpg

ยี่ห้อ : Agilent Technologies

รุ่น : 7900 ICP-MS

ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณธาตุ ในสารตัวอย่างได้หลากหลายชนิด เช่น น้ำดื่ม น้ำบาดาล อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งธาตุเหล่านี้มีปริมาณน้อยในระดับ ส่วนในพันล้านส่วน ( ppb ) เช่น ปรอท สารหนู แคดเมียม และตะกั่ว เป็นต้น