ถังน้ำมัน

ICP-MS

ทดสอบปริมาณโลหะในตัวอย่างไบโอดีเซล