top of page
Petri Dishes

Sputter coater

เครื่อง Sputter coater

ยี่ห้อ : Safematic

รุ่น : ccu-010 High Vaccuum Sputter Coater

หลักการทำงาน

     ใช้ในการเคลือบผิวตัวอย่างก่อนการทดสอบด้วยเครื่อง FE-SEM/EDS โดยมีหลักการคือการใช้พลังงานจากพลาสมาแก๊สในการทำให้อะตอมของสารเคลือบ (Coating Target) หลุดออกมา และเข้าไปเคลือบลงบนผิวของวัสดุรองรับ (Sample Target)

S__8421408.jpg
bottom of page