top of page

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

MOU (TSEN 2)

20 ม.ค. 2565

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องแกรนฮอลล์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)


bottom of page