ผงเหล็ก

XRD

X-ray diffractometer

IMG_20201022_123701.jpg

ยี่ห้อ : PANalytical

รุ่น : Aris

ใช้ทดสอบโครงสร้างผลึกของสารประกอบ โดยสามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งในรูปแบบชิ้นงานหรือ powder ได้ 

ทดสอบเชิงปริมาณของสารประกอบโดยใช้ Ritvelt method