ผงเหล็ก

XRD

X-ray diffractometer

IMG_20201022_123701.jpg

ยี่ห้อ : PANalytical

รุ่น : Aris

ใช้ทดสอบโครงสร้างผลึกของสารประกอบ โดยสามารถทำการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งในรูปแบบชิ้นงานหรือ powder ได้ 

ทดสอบเชิงปริมาณของสารประกอบโดยใช้ Ritvelt method

065-4975282, 098-2566903, 083-0879626, 086-7610484

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

©2020 by Scientific and Technological Equipment Centre. Proudly created with Wix.com